MusicAiderForgot your password?

pl

AUTOMATIZER

Don't have an account? Join us!Try automatizer
Start

PROFIL UŻYTKOWNIKA - Ack Umcs Chatka Żaka - Sala koncertowa, Dom kultury, Obiekt/plac

Avatar
nullnullnullnullnull

Statystyki wejść: 2375
Statystyki głosów:
1: 0%
2: 0%
3: 0%
4: 0%
5: 0%Ack Umcs Chatka Żaka

Jestem na rynku muzycznym od:
1965r.

Działam(y):
Na rynku krajowym

Moje doświadczenie oceniam na:
duże
Kraj: Polska

Województwo: łódzkie

Miasto: LublinInformacje:

50 lat temu powołano na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”. Początkowo, jednostka przy ul. Radziszewskiego 16 nosiła nazwę Dom Społeczno-Usługowy. Budynek zaprojektowany był przez Krystynę Różyską z krakowskiego Przedsiębiorstwa Projektowania MIASTOPROJEKT w latach 1958-1960 jako obiekt o funkcjach: stołówki studenckiej, teatru z widownią oraz pomieszczeniach dla samorządu i organizacji młodzieżowych. Obiekt oddawany był w kilku etapach. Najwcześniej udostępniono stołówkę (styczeń 1962). W październiku 1962 r. oddano do użytku kolejną (administracyjno-usługową) część budynku, a Rada Okręgowa ZSP ogłosiła konkurs na nazwę obiektu z terminem nadsyłania zgłoszeń do 1 listopada. Uroczystość nadania, wyłonionej w konkursie nazwy Chatka Żaka, odbyła się w sobotę 9 marca 1963 roku, z udziałem władz Uczelni: rektora G.L. Seidlera i prorektora N. Łubnickiego. Uroczystości towarzyszył występ chóru pod dyr. Tadeusza Chyły oraz otwarcie wystawy poświęconej sztuce ludowej. 23. 10. 1964 r., na 20-lecie UMCS, oddano do użytku ostatnią część, czyli salę widowiskową na 400 miejsc.

Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” ma już 50 lat. Przez dekady było to miejsce kulturotwórcze, z którym związani byli artyści, dziś grający na największych scenach teatralnych i muzycznych Polski i Europy (m.in. Bajm, Budka Suflera, Michał Hochman, Teatr Provisorium). To miejsce skupiające środowisko kultury alternatywnej, wolnego słowa, ważkich wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Budynek Chatki Żaka kryje w sobie wiele historii – tu wychowały się pokolenia studentów UMCS, na darmowej zupie i w artystycznej atmosferze. Tego się nie zapomina.

Od kilku lat Chatka przechodzi gruntowne zmiany. Wyremontowana została elewacja obiektu, a także część budynku, niegdyś zajmowana przez stołówkę, a następnie przez klub muzyczny, gdzie obecnie mieści się Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS. Naszą największą troskę wciąż budzi stan Sali Widowiskowej ACK. To właśnie ta inwestycja jest najpilniejszą i z perspektywy potrzeb najważniejszą dla Uniwersytetu, z korzyścią dla studentów, młodych artystów i mieszkańców Lublina.

Koszt inwestycji to prawie 7 milionów złotych. Kwota niebagatelna, wziąwszy pod uwagę liczne potrzeby nie tylko uniwersytetu, ale całego Lublina. Ale z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, iż są to miliony, które warto zainwestować w naszą  przyszłość, nowoczesnego społeczeństwa, opartego na wspólnej odpowiedzialności za drugiego człowieka. Odbudowa sali widowiskowej to nie tylko remont wskazanej przestrzeni, ale budowanie społeczności, wokół wspólnej idei. Każda złotówka ma wymiar pozamonetarny, nawet jeśli wydaje się być kroplą w morzu potrzeb, to jest niezbędną cząstką lepszej przyszłości, zakorzenioną w naszym tu i teraz.

Scena:


Pokrycie dodatkowych kosztów:


Wyposażenie techniczne:


Inne wyposażenie:


Scena:


Pokrycie dodatkowych kosztów:


Wyposażenie techniczne:


Inne wyposażenie:


Scena:


Pokrycie dodatkowych kosztów:


Wyposażenie techniczne:


Inne wyposażenie:


Data powstania: 1965r.
Kraj: Polska
Województwo: łódzkie
Miasto: Lublin

Strona WWW: http://ack.lublin.pl/

O artyście:

<p style="text-align: justify;"><strong>50 lat temu</strong> powołano na&nbsp;Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w&nbsp;Lublinie &ndash; Akademickie Centrum Kultury &bdquo;Chatka Żaka&rdquo;. Początkowo, jednostka przy ul.&nbsp;Radziszewskiego 16 nosiła nazwę Dom Społeczno-Usługowy. Budynek zaprojektowany był przez Krystynę R&oacute;żyską z&nbsp;krakowskiego Przedsiębiorstwa Projektowania MIASTOPROJEKT w&nbsp;latach 1958-1960 jako obiekt o&nbsp;funkcjach: stoł&oacute;wki studenckiej, teatru z&nbsp;widownią oraz&nbsp;pomieszczeniach dla samorządu i&nbsp;organizacji młodzieżowych. Obiekt oddawany był w&nbsp;kilku etapach. Najwcześniej udostępniono stoł&oacute;wkę (styczeń 1962). W&nbsp;październiku 1962 r. oddano do&nbsp;użytku kolejną (administracyjno-usługową) część budynku, a&nbsp;Rada Okręgowa ZSP ogłosiła konkurs na&nbsp;nazwę obiektu z&nbsp;terminem nadsyłania zgłoszeń do&nbsp;1 listopada. Uroczystość nadania, wyłonionej w&nbsp;konkursie nazwy Chatka Żaka, odbyła się w&nbsp;sobotę 9 marca 1963 roku, z&nbsp;udziałem władz Uczelni: rektora G.L. Seidlera i&nbsp;prorektora N. Łubnickiego. Uroczystości towarzyszył występ ch&oacute;ru pod&nbsp;dyr. Tadeusza Chyły oraz&nbsp;otwarcie wystawy poświęconej sztuce ludowej. 23. 10. 1964 r., na&nbsp;20-lecie UMCS, oddano do&nbsp;użytku ostatnią część, czyli salę widowiskową na&nbsp;400 miejsc.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Akademickie Centrum Kultury UMCS &bdquo;Chatka Żaka&rdquo; ma już 50 lat. Przez dekady było to&nbsp;miejsce kulturotw&oacute;rcze, z&nbsp;kt&oacute;rym związani byli artyści, dziś grający na&nbsp;największych scenach teatralnych i&nbsp;muzycznych Polski i&nbsp;Europy (m.in.&nbsp;Bajm, Budka Suflera, Michał Hochman, Teatr Provisorium). To&nbsp;miejsce skupiające środowisko kultury alternatywnej, wolnego słowa, ważkich wydarzeń o&nbsp;charakterze artystycznym i&nbsp;społecznym. Budynek Chatki Żaka kryje w&nbsp;sobie wiele historii &ndash; tu wychowały się pokolenia student&oacute;w UMCS, na&nbsp;darmowej zupie i&nbsp;w&nbsp;artystycznej atmosferze. Tego się nie zapomina.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Od&nbsp;kilku lat Chatka przechodzi gruntowne zmiany. Wyremontowana została elewacja obiektu, a&nbsp;także część budynku, niegdyś zajmowana przez stoł&oacute;wkę, a&nbsp;następnie przez klub muzyczny, gdzie obecnie mieści się Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS. Naszą największą troskę wciąż budzi stan Sali Widowiskowej ACK. To&nbsp;właśnie ta inwestycja jest najpilniejszą i&nbsp;z&nbsp;perspektywy potrzeb najważniejszą dla Uniwersytetu, z&nbsp;korzyścią dla student&oacute;w, młodych artyst&oacute;w i&nbsp;mieszkańc&oacute;w Lublina.</p>
<p style="text-align: justify;">Koszt inwestycji to&nbsp;prawie 7 milion&oacute;w złotych. Kwota niebagatelna, wziąwszy pod&nbsp;uwagę liczne potrzeby nie tylko uniwersytetu, ale&nbsp;całego Lublina. Ale&nbsp;z&nbsp;pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, iż są to&nbsp;miliony, kt&oacute;re warto zainwestować w&nbsp;naszą&nbsp; przyszłość, nowoczesnego społeczeństwa, opartego na&nbsp;wsp&oacute;lnej odpowiedzialności za&nbsp;drugiego człowieka. Odbudowa sali widowiskowej to&nbsp;nie tylko remont wskazanej przestrzeni, ale&nbsp;budowanie społeczności, wok&oacute;ł wsp&oacute;lnej idei. Każda złot&oacute;wka ma wymiar pozamonetarny, nawet jeśli wydaje się być kroplą w&nbsp;morzu potrzeb, to&nbsp;jest niezbędną cząstką lepszej przyszłości, zakorzenioną w&nbsp;naszym tu i&nbsp;teraz.</p>
Pokaż
Brak aktualności!

E-mail:
ack.lublin@gmail.com

Telefon:
+ 48 (81) 533 32 01

Link do strony:
[link]

FB

ADRES:

Kraj:
Polska

Województwo:
łódzkie

Miasto:
Lublin

Kod:
20-031


Ulica:
Radziszewskiego

Numer:
16


Kontakt z osobą reprezentującą:
Imprezy tego użytkownika

Brak imprez

Imprezy dodane przez innych użytkowników

Brak imprez

Archiwum imprez