MusicAiderForgot your password?

pl

AUTOMATIZER

Don't have an account? Join us!Try automatizer
Start

PROFIL UŻYTKOWNIKA - Gdański Teatr Szekspirowski - Teatr

Avatar
nullnullnullnullnull

Statystyki wejść: 2823
Statystyki głosów:
1: 0%
2: 0%
3: 0%
4: 0%
5: 0%Gdański Teatr Szekspirowski

Jestem na rynku muzycznym od:
2008r.

Działam(y):
Na rynku krajowym

Moje doświadczenie oceniam na:
duże
Kraj: Polska

Województwo: pomorskie

Miasto: GdańskInformacje:

FOTO_TEATR-SEND

… jest instytucją kultury założoną wspólnie przez Województwo Pomorskie, Gminę Miasta Gdańska i Fundację Theatrum Gedanense. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność artystyczną i edukacyjną.

fot-Rafał-Malko_M__8999

Celem działalności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest prezentacja i upowszechnianie kultury teatralnej, a także kreacja działań artystycznych. Co roku, wspólnie z Fundacją, GTS jest organizatorem Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, w ramach którego prezentowane są dzieła Williama Szekspira w wykonaniu zarówno polskich jak i światowych wykonawców. Historia Festiwalu Szekspirowskiego sięga roku 1993, kiedy to Fundacja Theatrum Gedanense po raz pierwszy zorganizowała Gdańskie Dni Szekspirowskie.

Po czterech latach i czterech edycjach, w 1997 roku z okazji obchodów Tysiąclecia Miasta Gdańska, Dni zostały przekształcone w Festiwal Szekspirowski. Do 2015 roku włącznie odbyło się 19. edycji Festiwalu, podczas których na wszystkich scenach Trójmiasta zaprezentowanych zostało ponad 200 spektakli z teatrów z Polski, Europy i innych zakątków świata. Od 12. edycji Festiwal organizowany jest wspólnie przez Gdański Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum Gedanense.

Istotnym elementem działalności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest edukacja teatralna dzieci i młodzieży, promocja młodych artystów, wspieranie rozwoju twórczości i talentów teatralnych. Na bogaty program edukacyjny GTS składają się: lekcje szekspirowskie, cykle wykładów, spotkań, warsztatów teatralnych i artystycznych oraz zajęć praktycznych. Oferta skierowana jest szczególnie do wszystkich zainteresowanych z Trójmiasta i regionu województwa pomorskiego, ale również do osób z całej Polski.

Dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego istotnym celem jest współpraca ze środowiskiem artystycznym, a także naukowym i społecznym ruchem artystycznym i kulturalnym. Program ten realizowany jest poprzez organizowanie koncertów, wystaw, konferencji, a także uczestniczenie we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej.

Gdański Teatr Szekspirowski jest także założycielem Teatru w Oknie – pierwszego tego typu teatru studyjnego na świecie. Mieści on ok. 40 osób, a usytuowany jest w samym centrum gdańskiej starówki, przy ul. Długiej 50/51, głównej spacerowej ulicy Gdańska, na którą wychodzą jego dwa duże okna. Stanowią one naturalną sceniczną rampę, element scenografii bądź przestrzeń gry, umożliwiając wystawianie spektakli zarówno wewnątrz teatru, jak i na zewnątrz, na dobudowanej scenie bądź bezpośrednio na ulicy.

Scena:


Pokrycie dodatkowych kosztów:


Wyposażenie techniczne:


Inne wyposażenie:


Data powstania: 2008r.
Kraj: Polska
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk

Strona WWW: http://teatrszekspirowski.pl/kontakt/

O artyście:

<p><img class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" src="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/09/FOTO_TEATR-SEND-e1441103435985.jpg" alt="FOTO_TEATR-SEND" width="621" height="286" /></p>
<div class="post-entry">
<p>&hellip; jest&nbsp;instytucją kultury założoną wsp&oacute;lnie przez Wojew&oacute;dztwo Pomorskie, Gminę Miasta Gdańska i Fundację Theatrum Gedanense. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność artystyczną i edukacyjną.</p>
<p><a href="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/fot-Rafa%C5%82-Malko_M__8999.jpg" target="_blank" data-slb-group="32" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/fot-Rafa%C5%82-Malko_M__8999-190x190.jpg" alt="fot-Rafał-Malko_M__8999" width="190" height="190" /></a></p>
<p>Celem działalności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest prezentacja i upowszechnianie kultury teatralnej, a także kreacja działań artystycznych. Co roku, wsp&oacute;lnie z Fundacją, GTS jest organizatorem Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, w ramach kt&oacute;rego prezentowane są dzieła Williama Szekspira w wykonaniu zar&oacute;wno polskich jak i światowych wykonawc&oacute;w. Historia Festiwalu Szekspirowskiego sięga roku 1993, kiedy to Fundacja Theatrum Gedanense po raz pierwszy zorganizowała Gdańskie Dni Szekspirowskie.</p>
<div class="su-custom-gallery-slide"><a href="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/MG_2636.jpg" target="_blank" data-slb-group="32" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/MG_2636-190x190.jpg" alt="??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????" width="190" height="190" /></a></div>
<p>Po czterech latach i czterech edycjach, w 1997 roku z okazji obchod&oacute;w Tysiąclecia Miasta Gdańska, Dni zostały przekształcone w Festiwal Szekspirowski. Do 2015 roku włącznie odbyło się 19. edycji Festiwalu, podczas kt&oacute;rych na wszystkich scenach Tr&oacute;jmiasta zaprezentowanych zostało ponad 200 spektakli z teatr&oacute;w z Polski, Europy i innych zakątk&oacute;w świata. Od 12. edycji Festiwal organizowany jest wsp&oacute;lnie przez Gdański Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum Gedanense.</p>
<div class="su-custom-gallery-slide"><a href="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/M__0893_s.jpg" target="_blank" data-slb-group="32" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/M__0893_s-190x190.jpg" alt="_M__0893_s" width="190" height="190" /></a></div>
<p>Istotnym elementem działalności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest edukacja teatralna dzieci i młodzieży, promocja młodych artyst&oacute;w, wspieranie rozwoju tw&oacute;rczości i talent&oacute;w teatralnych. Na bogaty program edukacyjny GTS składają się: lekcje szekspirowskie, cykle wykład&oacute;w, spotkań, warsztat&oacute;w teatralnych i artystycznych oraz zajęć praktycznych. Oferta skierowana jest szczeg&oacute;lnie do wszystkich zainteresowanych z Tr&oacute;jmiasta i regionu wojew&oacute;dztwa pomorskiego, ale r&oacute;wnież do os&oacute;b z całej Polski.</p>
<div class="su-custom-gallery-slide"><a href="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/OtwarcieGTS-Globe_fot-Dawid-Linkowski__DSD3755.jpg" target="_blank" data-slb-group="32" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/OtwarcieGTS-Globe_fot-Dawid-Linkowski__DSD3755-190x190.jpg" alt="OtwarcieGTS-Globe_fot-Dawid-Linkowski__DSD3755" width="190" height="190" /></a></div>
<p>Dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego istotnym celem jest wsp&oacute;łpraca ze środowiskiem artystycznym, a także naukowym i społecznym ruchem artystycznym i kulturalnym. Program ten realizowany jest poprzez organizowanie koncert&oacute;w, wystaw, konferencji, a także uczestniczenie we wsp&oacute;łpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej.</p>
<div class="su-custom-gallery-slide"><a href="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/fot-Dawid-Linkowski_75A_6102_s.jpg" target="_blank" data-slb-group="32" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/fot-Dawid-Linkowski_75A_6102_s-190x190.jpg" alt="fot-Dawid-Linkowski_75A_6102_s" width="190" height="190" /></a></div>
<p>Gdański Teatr Szekspirowski jest także założycielem Teatru w Oknie &ndash; pierwszego tego typu teatru studyjnego na świecie. Mieści on ok. 40 os&oacute;b, a usytuowany jest w samym centrum gdańskiej star&oacute;wki, przy ul. Długiej 50/51, gł&oacute;wnej spacerowej ulicy Gdańska, na kt&oacute;rą wychodzą jego dwa duże okna. Stanowią one naturalną sceniczną rampę, element scenografii bądź przestrzeń gry, umożliwiając wystawianie spektakli zar&oacute;wno wewnątrz teatru, jak i na zewnątrz, na dobudowanej scenie bądź bezpośrednio na ulicy.</p>
<div class="su-custom-gallery su-custom-gallery-title-never">
<div class="su-custom-gallery-slide"><br /><br /></div>
<div class="su-custom-gallery-slide">&nbsp;</div>
<div class="su-custom-gallery-slide"><a href="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/75B7750_s.jpg" target="_blank" data-slb-group="32" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/75B7750_s-190x190.jpg" alt="?????????????????????????????????????" width="190" height="190" /></a></div>
<div class="su-custom-gallery-slide"><br />
<p>Gdański Teatr Szekspirowski oferuje przestrzenie na organizację kongres&oacute;w, konferencji prasowych, uroczystych bankiet&oacute;w i innych wydarzeń. Zapraszamy firmy, instytucje publiczne, stowarzyszenia i wszystkich poszukujących niepowtarzalnego miejsca na swoje spotkania. Przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań (otwierany dach czy system zapadni umożliwiający r&oacute;żne ustawienia Sali Gł&oacute;wnej) oraz nowoczesnego sprzętu audiowizualnego możemy pom&oacute;c zorganizować Państwu niezapomniane wydarzenie.</p>
<p><a href="http://46.29.17.176/wp-content/uploads/2015/09/powierzchnie.jpg" data-slb-group="924" data-slb-active="1"><img class="alignnone wp-image-1162 size-full" src="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/09/powierzchnie.jpg" alt="" width="549" height="438" /></a></p>
</div>
<div class="su-custom-gallery-slide"><a href="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/75B7596_s.jpg" target="_blank" data-slb-group="32" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/04/75B7596_s-190x190.jpg" alt="?????????????????????????????????????" width="190" height="190" /></a></div>
<div class="su-custom-gallery-slide">Gdański Teatr Szekspirowski dysponuje r&oacute;wnież 9 garderobami, 2 charakteryzatorniami i innymi mniejszymi pomieszczeniami, kt&oacute;re mogą być udostępnione na potrzeby organizowanych spotkań. Więcej informacji o przestrzeniach oferowanych przez Teatr Szekspirowski mogą Państwo znaleźć w naszym&nbsp;<strong><a title="Katalog najemc&oacute;w" href="http://46.29.17.176/wp-content/uploads/2015/08/Venues-catalogue-pdf.pdf" target="_blank">KATALOGU</a></strong>.<br /> Zachęcamy do odwiedzania Teatru Szekspirowskiego &ndash; z przyjemnością zaprezentujemy Państwu obiekt oraz przedstawimy szczeg&oacute;ły warunk&oacute;w wynajmu.</div>
</div>
</div>
Pokaż
Brak aktualności!

E-mail:
impresariat@teatrszekspirowski.pl

Telefon:
+48 58 351 01 09

Link do strony:
[link]ADRES:

Kraj:
Polska

Województwo:
pomorskie

Miasto:
Gdańsk

Kod:
80-818


Ulica:
Wojciecha Bogusławskiego

Numer:
1


Kontakt z osobą reprezentującą:

Justyna Sudakowska

Funkcja:
wynajem

E-mail:
wynajem@teatrszekspirowski.pl

Telefon:
58 35 10 116 lub +48 535 696 787


Imprezy tego użytkownika

Brak imprez

Imprezy dodane przez innych użytkowników

Brak imprez

Archiwum imprez